kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 септември 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Нищо не е така угодно на Бога, както да му бъдем благодарни – не само в щастието си, но и в нещастието."
 
св. Йоан Златоуст