kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

21 септември 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Ако в ръцете ви беше младенец, нима бихте започнали да искате от него това, което той не може да даде. Ето, и вашите близки са духовни младенци, а вие нямате нито търпение, нито истинска любов."
 
архим. Йоан (Крестянкин)