kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

23 октомври 2022 г.

Posted in Мисъл.

"И преди всичко, завещавам ви да пазите светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения. Стойте добре и дръжте преданията, които сте чули и видели от мене. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете по царския път. "
 
От "Завета на св. Иван Рилски"