kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

04 ноември 2022 г.

Posted in Мисъл.

Какво да правим, за да угодим на Бога?
"Прави това, каквото ти заръчам: където и да отидеш, винаги имай пред очи Бога; каквото и да правиш, имай свидетелство за това в Св. Писание; и на каквото и място да живееш, не си тръгвай оттам скоро; спазвай тия три заповеди и ще се спасиш!"
 
Св. Антоний Велики