kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

09 декември 2022 г.

Posted in Мисъл.

Тропар, глас 4

Днес оковите на безчадието се развързват,
защото Бог, като чу Йоаким и Анна, повече от надеждата,
явно им обеща да се роди Отроковицата, от която се роди Сам Неописаният,
Който, станал Човек, повели на ангелите да й викат:
радвай се, благодатна, Господ е с тебе.