kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

20 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Хората обикновено биват наричани умни по едно неправилно употребяване на тази дума. Не са умни онези, които са изучили изреченията и писанията на древните мъдреци, а онези, у които душата е умна, които могат да различат доброто от злото, всичко зло и вредно за душата избягват, а за доброто и полезното радеят и го правят с велика благодарност към Бога. Само те трябва да се наричат умни хора."

Св. Антоний Велики