kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

12 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Този, който върши милостиня, подражавайки на Бога, не прави разлика между злия и добрия, между праведния и неправедния, по отношение на човешките им нужди, но разделя на всички по равно, съобразно нуждите, макар и да предпочита добродетелния, поради доброто му поведение пред порочния."

Св. Максим Изповедник