kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

20 май 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Упражняващите се в благочестие биват изпитванн по Божи промисъл със следните три изкушения: или като им се дава приятното, като например здраве, красота, много деца, богатство, слава и т. н., или чрез изпращане на скърби, като лишение от деца, имот, почести, или пък с причиняване на страдания на тялото, като болест, мъки и пр."

Св. Максим Изповедник