kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Без изповед и без покаяние, както казахме, не си достоен да приемеш дори свята дума . А как тогава ще приемеш в себе си Тялото и Кръвта на Христос, ако първом не се очистиш чрез Изповедта и покаянието, в съответствие на греховете ти? За това и великият апостол Павел настоятелно свидетелства и заръчва следното: „Но нека човек да изпитва себе си, и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане” /1 Кор.11:28/, тъй като не различава в тези дарове Тялото и Кръвта Господни. Не разбира, че това Тяло, което е съвършено безгрешно /извън всякакъв грях/, няма да приеме да влезе в човек, обременен от грехове."

Св. Григорий Палама