kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Началото на всички страсти е самолюбието, а краят гордостта. Самолюбието е безразсъдна любов към тялото. Отсеклият го е отсякъл и всички срасти, идващи от него."
 
Св. Максим Изповедник