kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

17 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Когато ти е тежко от укори или унижения, то знай, че си получил голяма полза от това, защото чрез унижението промислително е изгонено от тебе тщеславието."
 
Св. Максим Изповедник