kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

18 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"В началото винаги върви медът на благодатта, а после горчилката на изкушенията."

Старецът Йосиф Исихаст