kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

21 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Кой се интересува днес от другия? Никой. Всички се интересуваме от себе си, от другия – никак. Затова ще отговаряме. Защото Бог, Който любов, няма да ни прости това безразличие към ближния ни."

Св. Паисий Светогорец