kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

23 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Кротост, веротърпимост, благодеяние, вежливи обноски, това е истинният тип християнин."

Св. Нектарий Егински