kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

26 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Както този, който е загубил своето зрение, се препъва в много препятствия, така и този, който забрави Божия страх, се измъчва от разни грижи, попечения и скърби. Когато човек прахосва цялата си грижа, за да изследва прекомерно живота на другите,  последицата от това ще бъде да пренебрегва семейните въпроси и нещата да вървят от зле към по-зле."

Св. Йоан Златоуст