kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

27 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Едно е заповедта за любовта, изпълнявана с дела заради братолюбието, и друго е действието на Божествената любов. И първото го могат всички хора, ако поискат и принудят себе си да го изпълнят, а второто - не. Тъй като това не зависи нито от нашите дела, нито от нашето желание. Но това зависи от Извора на Любовта, нашия пресладък Иисус, Който ни дава това, ако Сам иска, както иска и когато иска."

Старецът Йосиф Исихаст