kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Господ гледа. Погледът му е по-ярък от слънцето. Нищо не може да бъде скрито от погледа Му. "

Св.Николай Велимирович