kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

31 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Бог гледа. Винаги помнете това. Каквото и да мислите, каквото и да желаете, каквото и да възнамерявате да направите, помнете, че Бог гледа. И не се крийте от този поглед, а представете цялата си душа на този вечен поглед. И той ще изгори във вас всичките ви грехове и вашата нечистота от самото начало."

Св. Николай Велимирович