kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

05 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Не унивай, Бог има грижа за твоето спасение повече, отколкото ти..."
 
Прп. Йосиф Оптински