kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Блажени са тези, които с цялата си душа искат да влязат в Светлината Христова, като са презрели всичко останало, защото те, дори и да не успеят да влязат в тази Светлина, докато се намират в настоящия живот, - всячески ще си тръгнат оттук с благи надежди и ще влязат в нея според своята мяра”.

Св. Симеон Нови Богослов