kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Неговото Око вижда всичко, но Той се преструва, че не вижда, тъй като изчаква нашето покаяние”.

Св. Йосиф Исихаст