kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

17 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

дак Кондак гл. 1

На честната София като най-свещени клонки Вяра, Надежда и Любов се показаха.

Те посрамиха елинската мъдрост*, и като пострадаха, явиха се победоносци,

увенчани с нетленен венец от Владиката на всички - Христос.