kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

20 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Отворена е вратата за каещите се и няма такова време, в което Милосърдният да не се вслушва към тях. Той винаги накланя слуха Си, за да ни даде лекарството на опрощение на греховете. Ето, Господи, потънахме в море от злини и наближава съдът на който не ще има щедрости. Дарувай ни, Господи, да станем бодри в молитва, та по молението ни да се отвори Твоята врата."

Св. Ефрем Сирин