kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

21 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„За всичко благодаря на Бога! Тези думи нанасят смъртоносна рана на дявола и във всяка беда доставят на изреклите го най-силното средство за ободрение и утешение. Не преставайте никога да го произнасяте и научете и другите да го правят”.

Св. Йоан Златоуст