kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

27 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„От всички бедствия, които се случват с нас, едни ни постигат за наказание за нашите грехове, други за изправление на нравствеността на изкушаваните, а трети за изтребление на безнадеждни човеци, както бил случаят с фараона…
Гладът, сушата, дъждовете – всички те са общи язви за цели градове и народи, чрез които Бог наказва злото, което е превишило всякаква мяра.”
 
 Св. Василий Велики