kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 ноември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„През 21-ви век ще бъде достатъчно за хората да се спасяват и дори да придобиват святост само за три послушания: за пазенето чистотата на Православната вяра и нейното предаване на по-младите (преди всичко на деца и внуци); за ежедневното покаяние и за редовното участие в Тайнствата на Църквата”.
 
 Свети Паисий Светогорец