kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

29 декември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Дългът на християнина не се състои в това, да се покори на духа на времето, а в това, да покори времето на Духа Божий, светия, вечния, неизменния……Аз не се страхувам от самотата без хората, аз се страхувам от самотата без Бога…”
 
Св. Николай Велимирович