kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

30 декември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Кроткият човек се намира под особено Божие покровителство. А това покровителство е източник на всички неизказани Божии милости към нас, на цялото наше щастие и блаженство - временно и вечно."

Св. Серафим Софийски Чудотворец