kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

21 януари 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Не търси подкрепа от хора, а от Бога и Господ ще ти изпрати желаните по дух приятели."

Св. Йоан Златоуст