kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

09 февруари 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Предаденият на високомерието прави от себе жилище на бесовете; а който е облечен в смирение, този пребивава в Бога."
 
Св. Ефрем Сирин