kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

26 март 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Сегашният ни живот не се състои в това да си изкарваме добре. Напротив, предназначението му е да ни изпита, преди да преминем в бъдещия, вечен живот. Целта ни тук трябва да бъде да се подготвим, така че да си тръгнем със спокойна съвест, когато Бог ни повика по-близо до себе си."

Св. Паисий Светогорец