kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 март 2024 г.

Posted in Мисъл.

"По-лесно е да измериш цялото море с малка чашка, отколкото да схванеш с човешки ум неизреченото величие на Бога."

Св. Василий Велики