kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Твоята цел е очистването на душата ти и съвършеното подчиняване на твоя ум на Божествената благодат. Прави всичко в името на тази цел: моли се, чети, смирено казвай Иисусовата молитва, осъзнавайки, че имаш абсолютна нужда от Божията милост. С други думи, обръщай сериозно внимание на своята духовна работа“.

Старецът Паисий