kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Делото на любовта се състои в усърдно подпомагане на ближните, великодушие, търпение и благоразумно ползване на вещите."

Св. Максим Изповедник 

13 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Когато ти е тежко от укори или унижения, то знай, че си получил голяма полза от това, защото чрез унижението промислително е изгонено от тебе тщеславието."

Св. Максим Изповедник

12 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Този, който върши милостиня, подражавайки на Бога, не прави разлика между злия и добрия, между праведния и неправедния, по отношение на човешките им нужди, но разделя на всички по равно, съобразно нуждите, макар и да предпочита добродетелния, поради доброто му поведение пред порочния."

Св. Максим Изповедник

11 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Любещият Бога не може да не обича всеки човек като самия себе си, макар и да не одобрява страстите на тези, които още не са се очистили. Затова, когато вижда тяхното изправяне и обръщение към Бога, се радва с безкрайна и неизказана радост."

Св. Максим Изповедник

10 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Любовта се ражда от безстрастието; безстрастието от упованието в Бога; упованието от търпението и великодушието, те от въздържанието във всичко, въздържанието от страха Божий, а страхът от вярата в Господа."

Св. Максим Изповедник