kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

22 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Човечеството никога не би могло самостоятелно да прибегне към покаянието - то е призвано и бива призовавано към покаяние благодарение на безкрайната благост Божия”.
 
Св. Игнатий Брянчанинов

21 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„За всичко благодаря на Бога! Тези думи нанасят смъртоносна рана на дявола и във всяка беда доставят на изреклите го най-силното средство за ободрение и утешение. Не преставайте никога да го произнасяте и научете и другите да го правят”.

Св. Йоан Златоуст

20 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Отворена е вратата за каещите се и няма такова време, в което Милосърдният да не се вслушва към тях. Той винаги накланя слуха Си, за да ни даде лекарството на опрощение на греховете. Ето, Господи, потънахме в море от злини и наближава съдът на който не ще има щедрости. Дарувай ни, Господи, да станем бодри в молитва, та по молението ни да се отвори Твоята врата."

Св. Ефрем Сирин

19 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„За всичко благодаря на Бога! Тези думи нанасят смъртоносна рана на дявола и във всяка беда доставят на изреклите го най-силното средство за ободрение и утешение. Не преставайте никога да го произнасяте и научете и другите да го правят”.

Св. Йоан Златоуст

18 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Доколкото зависи от теб, не давай повод на никого за вражда и раздразнение. Ако видиш, че някой нарушава благочестието, никога не предпочитай съгласие с него за сметка на истината, дръж се мъжествено за истината, даже до смърт, но и в този случай не враждувай с душата си, остани в доброто си разположение и се противи само на постъпката”.

Св. Йоан Златоуст