kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 февруари 2024 г.

Posted in Мисъл.

"В древност пророчествата са били изричани не затова, че иудеите само да узнават бъдещето, но, узнавайки го, да получат полза от това, и да станат по-благоразумни от страха от заплахите, и по-усърдни към изпълнението на добродетелите от обещаните блага, познавайки от едното и другото и силата Божия, и Неговата грижа за тях."
Св. Йоан Златоуст

09 февруари 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Предаденият на високомерието прави от себе жилище на бесовете; а който е облечен в смирение, този пребивава в Бога."
 
Св. Ефрем Сирин

08 февруари 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Сладкото по природа е сладко за здравия, а горчиво за болния. Така и свободата на волята е горчива за грешниците и сладка за праведниците."
 
Св. Ефрем Сирин

07 февруари 2024 г.

Posted in Мисъл.

"В каквато мярка някой се лишава доброволно от светските блага, в такава го съпровожда Божието милосърдие."
 
Св. Исаак Сирин

06 февруари 2024 г.

Posted in Мисъл.

"Ако нямаш сълзи - изучавай Писанията и се насищай с тях."

Св. Исаак Сирин