kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

09 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Ако не искаш да отпаднеш от Божествената любов, тогава не допускай брат ти да заспи с огорчение от тебе, нито сам заспивай, огорчен от него, но иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си (Мат. 5:24), принеси дар на Христа с чиста съвест, любов и прилежна молитва."

Св. Максим Изповедник

08 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Блажен е човекът, които може да обича еднакво всеки човек."

Св. Максим Изповедник

07 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Този, който върши милостиня, подражавайки на Бога, не прави разлика между злия и добрия, между праведния и неправедния, по отношение на човешките им нужди, но разделя на всички по равно, съобразно нуждите, макар и да предпочита добродетелния, поради доброто му поведение пред порочния."

Св. Максим Изповедник

05 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Ето какво е необходимо да се спазва, за да може молитвата да се принася с нужната топлота и чистота: първо, трябва да се отстрани всяка грижа за земните неща; не бива да се допуска не само загриженост за някаква работа или случай, но дори и споменът за тях, а също трябва да се спрат развлеченията, празнословието, многословието и шегите, а най-вече трябва да бъде потиснато всяко смущение от гняв и скръб и да бъде изтръгнато от корен всяко възбуждане на плътска похот и влечение към сребролюбие."

Св. Йоан Касиан

04 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Като гледаме как са живели всички тия светци, нека подражаваме на тяхната вяра, любов, надежда, ревност, живот, твърдост в страданията, търпение дори до кръв, за да се удостоим и ние с венците на славата."

Св. Йоан Дамаскин