kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

07 ноември 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Радвайте се на всичко, което ни заобикаля. Всичко ни учи и ни води към Бога. Всички неща около нас са капчици на Божията любов. И одушевените, и неодушевените, и растенията, и животните, и птиците, и планините, и морето, и залезът, и звездното небе."

Св. ПорфирийКавсокаливит

06 ноември 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Не осъждай никого от смъртните, за да не се погнуси Бог от твоите молитви. Ако видиш, че братът ти е съгрешил, не го презирай, не се отвращавай от него и не го осъждай, за да не паднеш сам в ръцете на твоите врагове."

Св. Антоний Велики

05 ноември 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Търпението е нужно, понеже изкушенията са необходими за нас.  Никой не може да влезе в царството небесно без изкушения; ако нямаше изкушения, никой не би се спасил."

Св. Антоний Велики

04 ноември 2022 г.

Posted in Мисъл.

Какво да правим, за да угодим на Бога?
"Прави това, каквото ти заръчам: където и да отидеш, винаги имай пред очи Бога; каквото и да правиш, имай свидетелство за това в Св. Писание; и на каквото и място да живееш, не си тръгвай оттам скоро; спазвай тия три заповеди и ще се спасиш!"
 
Св. Антоний Велики

03 ноември 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Защо да гоним тъмнината? Ето ще запалим светлина и тъмнината ще си отиде сама. Ще предоставим на Христос да се всели в цялата наша душа и демоните ще си отидат сами."
 
Преп. Порфирий Кавсокаливит