kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

02 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Господ поставя всеки от нас на такова място, където ние можем, ако поискаме, да принесем на Бога добри плодове и да спасим себе си и другите."
 
Св. Йоан Кронщадски

01 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Когато човек прави една крачка към Бога, то Бог прави насреща му хиляда крачки."
 
Преп. Паисий Светогорец

31 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Бог гледа. Винаги помнете това. Каквото и да мислите, каквото и да желаете, каквото и да възнамерявате да направите, помнете, че Бог гледа. И не се крийте от този поглед, а представете цялата си душа на този вечен поглед. И той ще изгори във вас всичките ви грехове и вашата нечистота от самото начало."

Св. Николай Велимирович

30 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Бог е разумна светлина, която прониква и вижда през цялото творение. Бог гледа и вижда всички човешки мисли, всички желания, всички намерения.Господ гледа. Когато човек осъзнае, че Бог гледа, той се срамува от глупавите мисли, греховните желания, неправедните намерения. Така се появява страхът Божий в човека, който очиства душата. Начало на премъдростта е страхът Господен.   "

Св. Николай Велимирович

29 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Бог е светлината на душата. Колкото повече душата е изложена на тази светлина, толкова по-здрава, по-жизнерадостна, по-силна е тя."

Св. Николай Велимирович