kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

30 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Благочестив е не този, който оказва милост на мнозина, но този, който никого не обижда."
Преп. Нил Синайски

29 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

„Когато видиш, че някой те мрази, справедливо или несправедливо, започни да го споменаваш в молитва”

св.Максим Изповедник

28 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Приятели много, но във време на благоденствие, във времето на изкушение едва ще намериш и един."
Преп. Максим Изповедник

27 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

"Ти поставяш своите собствени планове пред плановете Божии, затова страдаш.Доверието към Бога и смирението решават всички проблеми."

Свети Паисий Светогорец

26 януари 2016 г.

Posted in Мисъл.

“От тебе искам само едно: да повериш на Бога това, което от човешка гледна точка е трудно изпълнимо, за да се избавиш от стреса и напрежението. Доверието към Бога е една непрестанна молитва. Тогава ще имаш и вътрешен, и външен покой.”

Свети Паисий Светогорец