kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

22 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Човек трябва да съблюдава три правила - Да се бои от Бога, често да се моли и да върши добри дела".

Преп.Пимен Велики

21 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"За всичко благодаря на Бога! Тези думи нанасят смъртоносна рана на дявола и във всяка беда доставят на изреклите го най-силното средство за ободрение и утешение. Не преставайте никога да го произнасяте и научете и другите да го правят”

Св. Йоан Златоуст

20 март 2015г.

Posted in Мисъл.

Защо Бог допуска праведни и добродетелни хора да търпят ужасни болести? "За да се очистят те от нищожните следи на своите страсти и да получат голям венец на небето. Освен това, понеже Той е допуснал и Синът Му да претърпи смърт на Кръста, какво да кажем за хората, които колкото и да са свети, носят мръсните петна на греховете?"

Старецът Епифаний 

19 март 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Смирение се достига със самоукорение, то ест с убеденост в това, че по същество ти не извършваш нищо добро. Горко на онзи, който счита своите прегрешения за незначителни. Той задължително ще изпадне в по-тежък грях".

Старецът Герман Ставровуниот

18 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Братя и приятели, обичайте Църквата! В нея е вашият живот; нашата жива вода, бликаща непрестанно от непресъхващия Извор - Светия Дух. В нея е вашият мир, вашето очистване, освещаване, изцеление, просвещение, вашата сила и помощ, вашата слава, в нея се съдържат най-възвишените, вечни цели на човека, О, какво благо е Църквата"

Св. Йоан Кронщадски