kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

„Истинският приятел се моли на Бог за своите приятели. Грижи се за спасението на техните души. Убеждава ги да се отвръщат от лъжливите пътища и ги подбужда към пътя на Истината. Това е истинското и безценно приятелство.”
(Св. Николай Велимирович)

14 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Ако искаш да се справиш с унинието и мрачното разположение на духа, трябва да се изпълниш с благодушна любов и да се облечеш в незлобна радост".
Св. Йоан Касиан Римлянин

13 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Истинската цел на нашия християнски живот се състои в придобиване на Светия Божи Дух. А постът, бдението, молитвата, милостинята и всички добри дела, вършени заради Христа, са средства за припечелване на Светия Божи Дух".
Св. преподобни Серафим Саровски

12 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Дяволът причинява две злини: въвлича в грях и възпира от покаяние."
Св. Йоан Златоуст

11 декември 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Съвестта е законодател, пазител на закона, съдия и въздаятел. Тя е естествената скрижала на Божия завет, който се простира над всички хора. И при всички тях ние виждаме действието й заедно със страха Божи". 

Св. Теофан Затворник