kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Недейте да нехаете за своя живот, братя, и умът ви да не измисля всякакви предлози за зла леност, за да не свърши времето ви, преди да сте достигнали Христовия мир, а  той е смирение във всичко, незлобие, липса на ненавист към хората, неприлепване към това, което не е Божие, помнене на греховете, мъртвост за всяко зло дело."

Преп. авва Исаия

14 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Ако някой поиска от теб съвет, отговори каквото знаеш, но предварително се помоли вътрешно и се настрой на Божията воля, говори просто, не мъдрувай, не се старай да влияеш. Ако е за полза, Божията благодат ще направи това."
Старецът Иоан
(Алексеев) (1873-1958)

13 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Прави добро със смирение, колкото можеш. Не осъждай никого и не роптай против никого, а се моли за
враждуващите против теб, и ще дойде време, когато Бог ще обърне сърцата им, за твоя радост."
 
Преподобният старец Антоний
(Медведев)

12 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Винаги помнете закона на духовния живот:ако се смутиш от недостатъка на някой човек и го осъдиш,впоследствие ще те застигне същата участ, и ти ще започнеш да страдаш от същия недостатък."

преп. о. Никон (Беляев)

11 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Християните винаги трябва да очакват оскърбления от гонителите на Христа. Трябва да се ограждаме от всички страни с търпение и с пазене на добри мисли в сърцето и ума. Трябва да побеждаваме злото с добро дело, добра дума и мисъл."
 
Старецът Георги, Задонски