kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

10 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Ако се обърнем към Извора на Живота, Господ ще ни даде сила да утвърдим в себе си мисли, пълни с добро, защото добрите мисли, добрите желания, дават мир и утеха навсякъде. Трябва (мислено) да се променим."
 
Старецът Тадей

09 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Нека изучаваме Свещеното писание чрез Светите Отци; при това да подражаваме на Отците в техния живот."

о. Иустин (Попович)

08 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

„Господ ни е дарувал всичко и от нас зависи да бъдем добри. Докато обръщаме внимание на негативните качества на хората, с които общуваме, не можем да имаме мир и покаяние…“

старец Тадей Витовнишки

07 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

“Дяволът не върви против Бога. Ние вървим против Бога, но той намира някого и влага в него помисъл да върви против Бога“

Св. Паисий Светогорец

 

06 май 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Господ ни е дал заповедта: да обичаме Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа. А без молитва как може да се обича? Затова умът и сърцето на човека трябва винаги да са свободни за молитва."

Св. Силуан