kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

15 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Добро дело за християнската душа, жадуваща спасение, е да задържа добрите мисли, а лошите, когато те нахлуят,да прогонва от себе си.“

Преподобният старец
Варнава (1831-1906)

14 април 2015г.

Posted in Мисъл.

ЦЯЛОТО МИ ЩАСТИЕ
Цялото ми щастие и нещастие е в сърдечните ми мисли и разположение. Ако мислите и нагласите на сърцето ми са в съответствие с Божията истина или с волята на моя Бог, тогава съм спокоен, изпълнен с духовна светлина, радост, блаженство; ако ли не - съм неспокоен, изпълнен с духовен, душепогубващ мрак, тежест, униние. Ако заменя напълно лъжливите си богопротивни мисли и разположения на сърцето с истинни и приятни на Бога, тогава отново съм спокоен и блажен.

Св. Йоан Кронщатски

13 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

Тропар на Пасха

Христос възкръсна от мъртвите, 
като със смърт смъртта потъпка 
и на тия, които са в гробовете, 
дарува живот!

12 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Днес е спасение на света, на целия видим свят и на целия невидим свят. Христос възкръсна от мъртвите, възкръсвайте заедно с Него! Христос е в славата Си, извисявайте се! Христос възсия от гроба, освободете се от оковите на греха. Вратите адови се отварят и се изтребва смъртта, ветхият Адам се премахва и новият се изпълва; които сте в Христа нова твар, обновявайте се!"

11 април 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Бог ни е заповядал мир и любов, а врагът привнася вражда, подозрение и смущение, … където делото е Божие, там цари мир и спокойствие, а където е вражеско – прилози и подстрекания; и след приемането им, какво става в душата? Каква буря и смущение? Просто ад!"

Преподобни Макарий Оптински