kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Когато дяволът види натрупани много добродетели, тогава се старае да причини по-тежко падение".

Св.Йоан Златоуст

15 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Кръстният знак и в стари, и в нови времена отваря заключени врати, прави отровата недействаща, лекува недъзи и смъртоносни рани. Не е чудно, че той побеждава силата на отровните вещества, щом като е разрушил вратите на ада, отворил небесната твърд, открил отново входа към рая и съкрушил крепостта на злото."

Св. Иоан Златоуст

14 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Потърпи, всичко ще се оправи.
Не винаги нещата стават така, както ние искаме, а Господ винаги води всички търсещи спасение към Себе си, макар и не по онези пътища, по които бихме искали.
Да се покоряваме на Божията воля и без ропот да приемаме от Божията ръка всичко, каквото Му е угодно да ни изпрати.
“Колкото е далече изток от запад, тъй и мислите Ми — от вашите мисли”, е казал пророкът от Божието име (срв. Пс. 102:12; Ис. 55:9).

игумен Никон

13 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Твоята цел е очистването на душата ти и съвършеното подчиняване на твоя ум на Божествената благодат. Прави всичко в името на тази цел: моли се, чети, смирено казвай Иисусовата молитва, осъзнавайки, че имаш абсолютна нужда от Божията милост. С други думи, обръщай сериозно внимание на своята духовна работа“.

Старецът Паисий

12 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Всяко добро дело е или предшествано, или последвано от изкушение“.

преподобни о. Варсануфий