kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Господ гледа. Погледът му е по-ярък от слънцето. Нищо не може да бъде скрито от погледа Му. "

Св.Николай Велимирович

27 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Едно е заповедта за любовта, изпълнявана с дела заради братолюбието, и друго е действието на Божествената любов. И първото го могат всички хора, ако поискат и принудят себе си да го изпълнят, а второто - не. Тъй като това не зависи нито от нашите дела, нито от нашето желание. Но това зависи от Извора на Любовта, нашия пресладък Иисус, Който ни дава това, ако Сам иска, както иска и когато иска."

Старецът Йосиф Исихаст

26 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Както този, който е загубил своето зрение, се препъва в много препятствия, така и този, който забрави Божия страх, се измъчва от разни грижи, попечения и скърби. Когато човек прахосва цялата си грижа, за да изследва прекомерно живота на другите,  последицата от това ще бъде да пренебрегва семейните въпроси и нещата да вървят от зле към по-зле."

Св. Йоан Златоуст

25 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Научи се да претърпяваш с мъжество изкушенията, каквито и да допусне Господ. В твоите скърби не търси утеха от хората, за да може Бог да те утеши."

Старецът Йосиф Исихаст

24 август 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Искаш ли да почувстваш сладостта на единението с Бога в теб? Възлюби Бога и човеците."

Св. Исаак Сириец