kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 декември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Вече тридесет години се моля на Бога така: "Господи Иисусе, защити ме от моя език!", но и до днес всекидневно падам и съгрешавам с езика си".

Авва Сисой

18 декември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Когато, злият дух вижда, че някой човек  угажда на Бога и напредва в доброто, тогава се вмъква в сърцето на други хора и предизвиква в тях неразположение и неприязън, спрямо Божия човек."

старецът Тадей

17 декември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Когато нямате спокойствие, знайте, че нямате в себе си смирение."

Преподобни Лев Оптински 

16 дзекември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Трябва да знаем коя страст ни безпокои най-много и с нея трябва да се борим усилено. Затова трябва ежедневно да проверяваме съвестта си."

Преподобни Никон Оптински

15 декември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Всяко добро дело и нашата вяра е необходимо задължително да бъдат изпитани. Изпитанието се извършва чрез скърби."

Преподобни Никон Оптински