kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Ако дойде при тебе неочаквано изкушение, не обвинявай този, чрез когото е дошло, а търси защо е дошло, и ще се поправиш. Защото чрез него или чрез някой друг, е трябвало да изпиеш горчивината от чашата на Божиите съдбини."

Св. Максим Изповедник

18 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Почти всеки грях се върши поради услаждането от себеугаждане и се изкоренява или чрез страдания и скърби волни или неволни, въздействие на покаянието, или под въздействието на някаква беда, идваща при нас по Божия промисъл. Защото, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени; а бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света (1 Кор. 11:31,32)."

Св. Максим Изповедник

17 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Понякога демоните коварно се отстраняват или се скриват проявите си така, че при бездействието на страстите да се промъкне и гордостта."

Св. Максим Изповедник

16 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Във всичките ни дела Бог гледа намерението ни, за Него ли ги вършим, или поради друга причина."

Св. Максим Изповедник

15 март 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Милостинята лекува раздразнителната част на душата; постът изсушава похотта, молитвата очиства ума и го подготвя към съзерцание на съществуващото, защото Господ ни е дал заповеди, съобразно силите на душата."

Св. Максим Изповедник