kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

03 септември 2021г.

Posted in Мисъл.

"В Господа не може да има нито грешка, нито неправда. Ти преминаваш жизнен урок и докато не направиш правилните изводи за себе си, боксуваш на едно и също."
архим. Йоан Крестянкин

02 септември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Добро житейско общуване можем да имаме и с невярващи, само молитвено общение с тях не трябва да имаме и спорове за религията не трябва да започваме, за да не се оскърбява Божието име в спора."
преп. Нектарий Оптински

01 септември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Пази се от празните приказки и отдумването. Те са много силен враг! Както облакът закрива слънцето, така и празнодумието помрачнява човешката душа."
 
Св. Паисий Светогорец

31 август 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Не осъждай никого от смъртните, за да не се погнуси Бог от твоите молитви. Ако видиш, че братът ти е съгрешил, не го презирай, не се отвращавай от него и не го осъждай, за да не паднеш сам в ръцете на твоите врагове."

Св. Антоний Велики

30 август 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Аскетиката е очистване на сърцето от злите страсти."

Св. Йоан Касиан Римлянин