kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

29 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Блажени са тези, които с цялата си душа искат да влязат в Светлината Христова, като са презрели всичко останало, защото те, дори и да не успеят да влязат в тази Светлина, докато се намират в настоящия живот, - всячески ще си тръгнат оттук с благи надежди и ще влязат в нея според своята мяра”.
 
 Св. Симеон Нови Богослов

28 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Покаянието изправя падналия; плачът удря в небесната врата; а светото смирение ги отваря. А аз, като казвам това, покланям се на Троица в Единица и на Единица в Троица”.
 
Св. Иоан Лествичник

27 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„От всички бедствия, които се случват с нас, едни ни постигат за наказание за нашите грехове, други за изправление на нравствеността на изкушаваните, а трети за изтребление на безнадеждни човеци, както бил случаят с фараона…
Гладът, сушата, дъждовете – всички те са общи язви за цели градове и народи, чрез които Бог наказва злото, което е превишило всякаква мяра.”
 
 Св. Василий Велики

26 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„…Наистина, само този е свободен, само този е владика и по-могъществен от всички царе, който не е поробен от страстите…”
 
Св. Иоан Златоуст

25 септември 2023 г.

Posted in Мисъл.

„Първото място отдай на Бога, а следващото на иерея, земния Христос, ръководителя на твоя живот. Бързай след него на крила, безмълвно му се покорявай; с него се радвай, кога се устремяваш нагоре, и нему се подчинявай, кога падаш, тъй че, като се побоиш, отново да се възнесеш високо”.
 
Св. Григорий Богослов