kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Бог търпи всички човешки грехове, а ропотът не оставя без наказание."

Св. Макарий Оптински

15 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Животът ни е духовна бран с невидимите духове на злобата. Те събуждат страстите, към които сме предразположени и ни подбуждат към престъпване на Божиите заповеди. Когато вникнем и погледнем внимателно, ще открием, че за всяка страст има лек – заповед, противоположна на нея; поради това враговете се стараят да не ни допускат до това спасително лекарство."

Св. Макарий Оптински

14 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Божият промисъл е непостижим за нас – защо допуска да си болен, това, разбира се, е или за наказание, или за изпитание, а може би, и за предпазване от някакви грехопадения и удържане в границите на смирението."

Св. Макарий Оптински

13 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Премилосърдният Господ, Който ни обича и желае да се спасим и избавим от заблуждения и робуване на страстите, ни изпраща различни скърби, лишения и болести, за да може ние, познали своята суета и не намирайки утешение, да се обърнем към Него. Сърцето ни, съкрушено от неочаквани събития и скърби, неволно умира за света, тоест, за страстите, и търси утешение в нещо по-добро."

Св. Макарий Оптински

12 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Ако мислите ни са чисти, можем всички да виждаме като свети и добри. Когато ги виждаме лоши, това се дължи на нашето устроение."

Св. Макарий Оптински