kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

11 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Вярата не се състои само в това, да се вярва, че има Бог, но и да се вярва във всепремъдрия Негов Промисъл, с който Той управлява Своите творения и устройва всичко за полза."

Св. Макарий Оптински

10 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Горко на живеещите в днешните времена: ние се отдалечихме от тесния и прискърбен път, водещ към вечния живот и търсим щастливи и мирни пътеки. Ала многомилостивият Господ отклонява мнозина от този път, въпреки тяхното желание и ги поставя на пътя на скърбите."

Св. Макарий Оптински

09 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"Чрез нежеланите скърби и болести ние се приближаваме по-близо до Бога, тъй като те ни смиряват чрез въздържание, а смирението, щом го придобием, може да ни спаси дори без трудове, както ни казва и св. Исаак Сирин."

Св. Макарий Оптински

08 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

"В който няма любов, този бързо се раздразнява, бързо изпада в гняв, бързо се разпалва от ненавист."
 
Св. Ефрем Сирин

07 януари 2023 г.

Posted in Мисъл.

Тропар на св. Иоан Предтеча, гл. 2

Паметта за тебе, праведния с похвали, Господен Предтеча,
е доволно свидетелство, че си се показал, наистина, изсред пророците най-почитания,
понеже си се сподобил да кръстиш в струите Проповядвания,
при това пострадал за истината, възрадван, си благовестил на намиращите се в ада Явилия се в плът, взел греховете на света и дарувал нам велика милост.